• Prawo jest dla ludzi

  Drzwi naszej kancelarii są otwarte dla każdego poszukującego profesjonalnej pomocy prawnej. Dbamy o to, by zapewniać klientom pełne wsparcie, prywatność oraz atmosferę wzajemnego zaufania w ich trudnych i emocjonalnych sprawach osobistych.

 • Obsługa prawna biznesu

  Kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu obsługi przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości czy formy prowadzonej działalności. Troszczymy się o naszych klientów biznesowych nieustannie analizując zmieniające się otoczenie prawne, dzięki czemu skutecznie zapobiegamy potencjalnym problemom i zagrożeniom.

 • Sprawy rozwodowe

  Wspieramy naszych klientów przechodzących przez trudny proces separacji i rozwodu. Specjalizujemy się w sprawach związanych z podziałem majatku, ustanawianiem alimentów oraz opieką nad dziećmi.

 • Wsparcie kobiet

  Świadczymy pomoc prawną kobietom dotkniętym przemocą psychiczną, fizyczną i seksulaną. Oferujemy także pomoc w walce o prawo opieki nad dziećmi oraz w sprawach alimentacyjnych.

 • Obsługa beneficjentów unijnych

  Kancelaria oferuje wsparcie prawne dla firm korzystających ze środków wspólnotowych Unii Europejskiej. Pomagamy firmom w pozyskaniu dotacji unijnych, w realizacji i rozliczeniu projektów, a także ich utrzymaniu w okresie trwałości.Kancelaria

Kancelaria Adwokat Natalii Czopik świadczy usługi prawne osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym. Kilkunastoletnie doświadczenie właściciel kancelarii w branży prawniczej oraz współpraca zespołu wykwalifikowanych prawników pozwalają zaoferować klientom profesjonalne usługi o wysokiej efektywności. Misją kancelarii jest dostarczanie pomocy prawnej skutecznie rozwiązującej problemy naszych klientów. W swoim działaniu kierujemy się zawsze troską o naszego klienta, dlatego też do każdej sprawy podchodzimy w indywidualny sposób z pełnym zaangażowaniem.


kancelaria-poznan


Siedziba naszej kancelarii adwokackiej znajduje się w centrum Poznania przy ulicy Libelta 29. Działalność Adwokat Natalii Czopik nie skupia się jednak wyłącznie na rynku lokalnym, kancelaria świadczy usługi na rzecz klientów indywidualnych i biznesowych z całej Polski. Współpraca z licznymi kancelariami notarialnymi, komorniczymi czy też firmami doradczymi pozwala nam zaoferować kompleksowe usługi prawnicze dotykające najróżniejszych obszarów prowadzenia biznesu oraz życia społecznego. Kancelaria świadczy również pomoc prawną pro bono na rzecz osób najuboższych oraz angażuje się w realizację projektów społecznych.

Usługi

Usługi dla osób fizycznych

Kancelaria oferuje pomoc prawną dla klientów indywidualnych w zakresie spraw osobistych i majątkowych

Więcej

Usługi dla biznesu

Świadczymy kompleksowe usługi dla przedsiębiorstw, pozwalając im skupić się wyłącznie na prowadzeniu biznesu.

Więcej

Reprezentacja w sporach

Kancelaria świadczy usługi w zakresie rozwiązywania sporów w ramach postępowań sądowych, a także na etapie przedsądowym.

Więcej

Windykacja

Oferujemy pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń od dłużników utrudniających zaspokojenie wierzytelności.

Więcej
Obszary prawa

Prawo cywilne

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc w zakresie prawa cywilnego. Nasza pomoc obejmuje doradztwo na etapie przedsądowym, prowadzenie postępowania sądowego i ich reprezentacja zarówno w roli pozwanych, jak i powodów, wnioskodawców i uczestników oraz pomoc po zakończeniu postępowania sądowego.

-konsultacje i porady prawne z zakresu prawa cywilnego dla klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych;

-sporządzanie pism procesowych;

-sprawy o zapłatę;

-redagowanie, analiza i negocjowanie umów;

-sprawy z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej kontraktowej i deliktowej;

-prawo spadkowe: postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek;

-prawo nieruchomości: postępowanie w przedmiocie zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia i zniesienia służebności, sprawy o eksmisję, rozgraniczenia nieruchomości, sprawy wieczystoksięgowe;

-postępowanie egzekucyjne: reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym komorniczym oraz sądowym, dochodzenie wierzytelności, sporządzanie wniosków egzekucyjnych, reprezentacja w postępowaniach o wyjawienie majątku przez dłużników.

...

Prawo karne

Kancelaria świadczy pomoc prawną na każdym etapie postępowania z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń. Obrona przed sądem, apelacja, dozór elektroniczny wnioski o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Ponadto prowadzimy kompleksową pomoc prawną w szczególności w sprawach dotyczących:

-reprezentacji i obrony w postępowaniu przygotowawczym osób zatrzymanych, podejrzanych i tymczasowo aresztowanych – Prokuratura i Policja;

-obrony oskarżonego lub obwinionego przed sądami wszystkich instancji;

-sporządzania prywatnych lub subsydiarnych aktów oskarżenia;

-reprezentacji pokrzywdzonego przestępstwem, a także dochodzenia roszczeń w toku procesu karnego;

-dochodzenia odszkodowania za niesłuszne zatrzymanie, aresztowanie i skazanie;

-reprezentacji skazanego w postępowaniu wykonawczym m.in. w sprawach o przerwę w odbywaniu kary, odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, zamianę kary pozbawienia wolności na dozór elektroniczny, przedterminowe warunkowe zwolnienie, zatarcie skazania.

...

Prawo gospodarcze

Kancelaria posiada szeroką ofertę usług skierowanych do przedsiębiorców, firm i spółek, na którą składają się:

-bieżąca obsługa przedsiębiorstw;

-konstruowanie i analizowanie umów handlowych;

-prowadzenie negocjacji handlowych;

-pomoc w tworzeniu nowej działalności gospodarczej, w tym tworzenie spółek prawa handlowego;

-łączenie i przekształcenia spółek oraz zmiany właścicielskie;

-likwidacja spółek;

-reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniach sądowych oraz administracyjnych;

-przygotowywanie projektów dokumentów;

-sprawy o zapłatę;

-windykacja.

...

Prawo rodzinne

Kancelaria zajmuje sie także doradztwem i reprezentacją osób fizycznych w sprawach rodzinnych i opiekunczych w ramach których prowadzimy:

-konsultacje i porady prawne z zakresu prawa rodzinnego;

-sprawy ze stosunków małżeńskich (rozwody, separacje, unieważnienie małżeństwa);

-sprawy związane z podziałem majątku po ustaniu wspólności majątkowej;

-sprawy związane z regulowaniem kontaktów z dziećmi;

-sprawy z zakresu ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa oraz macierzyństwa;

-sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej, opieki i kurateli;

-sprawy dotyczące obowiązków alimentacyjnych pomiędzy krewnymi i małżonkami;

-sprawy o ubezwłasnowolnienie.

...

Windykacja

Prowadzimy kompleksowo sprawy z zakresu prawa cywilnego i sprawy związane z dochodzeniem roszczeń wynikających ze stosunków cywilnoprawnych:

-wezwania do zapłaty, propozycje ugody;

-polubowne dochodzenie wierzytelności przed skierowaniem sprawy na drogę sądową;

-postępowanie sądowe o zapłatę – prowadzenie całości sprawy;

-skierowanie sprawy do egzekucji (do komornika);

-reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym;

-skarga na czynność komornika;

-powództwa przeciwegzekucyjne;

-umowy cywilnoprawne.

...

Prawo administracyjne

Oferta kancelarii obejmuje także usługi z zakresu prawa administracyjnego, na które składają się

-doradztwo prawne;

-odwołania od decyzji;

-zażalenia na postanowienia administracyjne;

-skargi do sądu administracyjnego;

-wnioski urzędowe;

-reprezentacja na każdym etapie sprawy - od organu urzędowego, przez samorządowe kolegium odwoławcze, wojewódzki sąd administracyjny i Naczelny Sąd Administracyjny;

-redagowanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami społecznymi.

...

Prawnicy

Jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, aplikację adwokacką ukończyła przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży prawniczej nabyte podczas pracy na rzecz poznańskich kancelarii adwokackich, którą rozpoczęła jeszcze w czasie studiów. Od początku swojej praktyki zawodowej zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego, karnego oraz rodzinnego. Posiada również duże doświadczenie w obszarze windykacji należności. Klienci cenią jej rzetelność, skrupulatność, umiejetność analitycznego myślenia oraz pełne zangażowanie w prowadzone sprawy. Prywatnie realizuje się jako żona i matka dwójki dzieci.


 • negocjacje handlowe i ugody

 • przekształcenia i likwidacja spółek

 • windykacja należności

 • sprawy rozwodowe

kancelaria-poznan
Kontakt


Adres

ul. Karola Libelta 29/3
61-707 Poznan

Telefon

502-042-219